บริษัท คอมพิวเตอร์ รอยัล ซิสเท็ม จำกัด
ดําเนินธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์ ปริ๊นท์เตอร์ แท็ปเลท ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และNetwork
สวัสดิการ
สวัสดิการสังคม ,Unifrom ,Bonus ,Commission
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คอมพิวเตอร์ รอยัล ซิสเท็ม จำกัด
888/4 หมู่บ้านกลางเมือง ถนนศรีนครินทร์
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250