JobThai
บริษัท สยามมิตซูโบชิ จำกัด
นำเข้า และส่งออก เกียร์ปั๊มไฮดรอลิก ทำกระบอกไฮดรอลิก โรงงานร่วมทุนระหว่างประเทศญี่ป่นกับไทย
สวัสดิการ
- ชุดฟอร์มพนักงานและร้องเท้า Sefety - โบนัส (ปีละ 2 ครั้ง) - ปรับค่าจ้างประจำปี - เบี้ยขยัน , ค่าครองชีพ
zero position th
ติดต่อ
บริษัท สยามมิตซูโบชิ จำกัด
127 ม.5 ถ.เกาะวังไทร-บางเตย
ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000