บริษัท พีเอ็มเอส แอสโซซิเอส จำกัด
Project Management & Construction Management
สวัสดิการ
ตามระเบียบบริษัทฯ และตามกฎหมายแรงงาน (ในกรณีออกไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด มีเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักให้)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเอ็มเอส แอสโซซิเอส จำกัด
อาคารตันอำไพ 185/2 ถนนคู้บอน
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ใช้งานแผนที่