บริษัท เอซ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัทฯ เป็นผู้รับออกแบบ และรับเหมางานก่อสร้างถนน , สะพาน , ทางต่างระดับ , อาคาร ,โรงงาน และงานระบบสาธารณูปโภค ปัจจุบันกำลังขยายงานมีความประสงค์จะรับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีความกระตือรืนล้น รักความก้าวหน้า เข้าร่วมงานตามตำแหน่ง ดังนี้
สวัสดิการ
ตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอซ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
1624/2 อาคารสุทธิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400