บริํษัท ตอยงเกียรติกลาส จำกัด เปิดดำเนินการมานานกว่า 35 ปี ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายกระจก อลูมิเนียมและอุปกรณ์
สวัสดิการ
เสื้อฟอร์ม โบนัสประจำปี(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของปีนั้น)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ตอยงเกียรติกลาส จำกัด
2,4,6 อาคารตอยงเกียรติ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด 10700
เว็บไซต์: www.tykglass.com