บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ โคลด์ เชน (ประเทศไทย) จำกัด
We are a leading big company manufacturing various cold case used in commercial sector having high technology of production. We pay attention to competency development and growth in career path of all employee, having good walfare such as provident fund / cost of living allowance / commutation car service / 5 working days a week. Now, we are finding out the talent person to be our team's member for the position as follow:-
สวัสดิการ
 • ทำงาน 5 วัน (จันทร์ - ศุกร์)
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รถรับส่ง
 • ค่าครองชีพ
 • เบี้ยขยัน
 • ยูนิฟอร์ม
 • ค่าอาหาร
 • ค่ากะ
 • เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
 • เงินพิเศษประจำปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • สวัสดิการสมรส
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • รางวัลอายุการทำงานนาน
 • ประกันชึวิตกลุ่ม
 • เบิกของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย
 • เลื่อนขั้นตำแหน่ง - ฯลฯ
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ โคลด์ เชน (ประเทศไทย) จำกัด
  28/3 หมู่ 1 ถ.สุวินทวงศ์
  ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
  ใช้งานแผนที่