JobThai
บริษัทฯรับออกแบบ รับเหมาตกแต่งภายใน ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ทุกรูปแบบ รวมถึงรับทำตามแบบ ตามความต้องการของลูกค้า โดยบุคลากร และทีมงานที่มีความชำนาญ และโรงผลิตคุณภาพสูงเป็นของตนเอง
สวัสดิการ
1.เงินเดือน 2.เบี้ยเลี้ยง (เฉพาะตำแหน่ง) 3.ค่าล่วงเวลา (เฉพาะตำแหน่ง) 4.ประกันสังคม 5.วันหยุดตามกฏบริษัทฯ
ติดต่อ
บริษัท เอ พลัส เดดคอร์ จำกัด
99/8 ถนนเกษตรพัฒนา
ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: http://www.adecorate.com