บริษัท เอ็น ที ยะลา จำกัด
บริษัท ฯ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2005 ประกอบธุรกิจประเภท รับเหมาก่อสร้าง อาคาร ฟาร์มตัวอย่าง ห้องเย็น โรงงาน บ้านจัดสรร ทั่วประเทศ
สวัสดิการ
ที่พักฟรี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็น ที ยะลา จำกัด
80/3