บริษัท โอเชียนกลาส เป็นผู้ผลิตเครื่องแก้วชั้นนำ มีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ กำลังขยายการผลิตเพื่อรองรับตลาดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
Benefits
 • - ค่าครองชีพ
 • - ค่าอาหาร
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่ากะ(ส่วนโรงงาน)
 • - เครื่องแบบพนักงาน (ส่วนโรงงาน)
 • - รถรับ-ส่ง(ส่วนโรงงาน)
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - โบนัส 2 เดือน + 25,000 บาท
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - ค่าทันตกรรม
 • - ประกันชีวิตและค่าตอบแทนตามลักษณะงานต่าง ๆ
 • - ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • - ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 • - เงินช่วยเหลือดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย
 • - เงินช่วยเหลือพิธีมงคลสมรส,อุปสมบท,ฌาปนกิจศพ
 • - สหกรณ์ออมทรัพย์,ห้องสมุด,สนามฟุตบอล,และสโมสรพนักงาน
 • - ทุนการศึกษาต่อสำหรับพนักงาน(ปวส./ป.ตรี/ป.โท)
Contacts
บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
Factory:365-365/1 M.4, Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Road, Head Office:75/88-91 34 Fl., Ocean Tower 2, Soi Sukhumvit 19,Klongtoey-Nue, Wattana, Bangkok 10110
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10280
See Map