ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวณิชชากร
บริษัทรับเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิดต่างๆ รวมทั้งถนนคอนกรีต รวมทั้งโรงงานผสมยางแอสฟัลท์ติค
สวัสดิการ
ที่พักภายในบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวณิชชากร
17/9 ถนนเทศบาล 5
ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000