ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2521 จากการเป็นผู้ประกอบรายย่อยแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพฯ ปัจจุบัน ได้มีการขยายฐานการผลิต โดยจัดตั้งโรงงานผลิตในจังหวัดสมุทรปราการ บนพื้นที่กว่า 50 ไร่ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อกระบวนการส่งออกทางทะเลและสนับสนุนด้านวัตถุดิบตลอดระยะเวลาอันยาวนานจากอดีตจวบจนปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องตลอดมา จากการเริ่มต้นผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศสู่ตลาดภายในประเทศ ภายใต้ตราสินค้า “EMINENT” มีความต้องการรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความก้าวหน้า รักการเรียนรู้ เพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ ในหลายตำแหน่ง
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - รถรับ ส่งพนักงาน
  • - เครื่องแบบพนักงาน
  • - สวัสดิการฌาปนกิจ
  • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - ทุนการศึกษาบุตร / ธิดา
  • - โบนัส และการปรับค่าจ้างประจำปีตามผลประกอบการ
ติดต่อ
บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
405 หมู่ 5 ซอยสุนทรวสุ ถนนพุทธรักษา
ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์: www.eminent.co.th
ใช้งานแผนที่
event langing page