JobThai
บริษัท โคอิซูมิ ซังเงียว (ประเทศไทย) จำกัด
เปิดดำเนินการปีพศ.2538 ดำเนินธุรกิจส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไปประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก
สวัสดิการ
ประกันสังคม, วันหยุดไม่น้อยกว่าตามกม.กำหนด
zero position th
ติดต่อ
บริษัท โคอิซูมิ ซังเงียว (ประเทศไทย) จำกัด
140/64 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ชั้น 26 ถ.สีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500