บริษัท ยูไนเต็ด แฟบริค จำกัด
เป็นโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ด้านสายเทปและยางยืด ส่งออกทั้งภายในและต่างประเทศ
สวัสดิการ
 • 1. หอพักชาย-หญิง (สำหรับพนักงานที่ไม่สะดวกในการเดินทาง)
 • 2. น้ำ - ไฟฟ้า ฟรี
 • 3. ค่าเช่าบ้าน (กรณีเป็นพนักงานทั้งสามี-ภรรยา)
 • 4. ข้าวฟรีทุกมื้อ (ยกเว้นกับข้าว)
 • 5. ผลไม้แจกทุกวันศุกร์
 • 6. เค้กวันเกิด
 • 7. เสื้อยูนิฟอร์ม
 • 8. เงินเบี้ยขยัน
 • 9. ค่าตำแหน่ง
 • 10. เงินช่วยเหลือพนักงานต่างๆ
 • 11. เงินพิเศษปีละ 1 ครั้ง (ตรุษจีน)
 • 12. โบนัส
 • 13. เงินสมทบสำหรับพนักงานที่ออมเงิน
 • 14. ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยูไนเต็ด แฟบริค จำกัด
32/2-3 หมู่ 4 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เว็บไซต์: www.goldenaxes.com