บริษัท โรซี่ บลู ไดมอนด์ จำกัด
ดำเนินกิจการเจียรไนเพชร มีสำนักงานอยู่ที่ประเทศเบลล์เยี่ยม ดำเนินกิจการนำเข้าและส่งออกเพชรทั้งหมด 100% เปิดดำเนินการมาในจ.พิษณูโลกมาถึง 23 ปี
สวัสดิการ
1. เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ค่าอาหารกลางวัน 2. สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. สหกรณ์ออมทรัพย์ 4. ศูนย์เลี้ยงเด็กเล็ก สำหรับคนที่มีบุตรอายุระหว่าง 1.5 – 3 ขวบ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โรซี่ บลู ไดมอนด์ จำกัด
เลขที่ 30/34 ถ.พระลือ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เว็บไซต์: www.rosyblue.co.th