บริษัท วันโอวัน แฮท จำกัด
ประกอบกิจการด้านการผลิตและส่งออกหมวกไปยังประเทศญี่ปุ่น
สวัสดิการ
  • -เครื่องแบบพนักงาน
  • -เงินรางวัลประจำปี
  • -กองทุนประกันสังคม
  • -เบี้ยขยัน
  • -ค่าเดินทางช่วงเทศกาล
  • -ตรวจสุขภาพประจำปี
  • -การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ, ทักษะ และความรู้
  • -ค่า Incentive
  • -รางวัลอายุงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วันโอวัน แฮท จำกัด
188/26-29 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 28/2(สายใต้เก่า) ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ใช้งานแผนที่