ทำธุรกิจบริการด้านการรักษาความปลอดภัย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สินสุบรรณ จำกัด
7/27-30 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 11120
วิธีการเดินทาง
มีรถประจำทาง สาย 522 134 63 รถตู้
ใช้งานแผนที่