บริษัท ห้องเย็นท่าข้าม จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งส่งออกมานานกว่า 25 ปี
สวัสดิการ
- มีเปอร์เซ็นการขายของร้อยละ 0.50 - มีรถประจำตำแหน่ง - มีค่าทริป อาทิ ค่าที่พัก ค่าแก๊ส ค่านำ้มัน ค่าซ่อมบำรุงรถ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ห้องเย็นท่าข้าม จำกัด
92 หมู่ 4
ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ใช้งานแผนที่