บริษัท อาร์ ซี อาร์ จำกัด
บริษัทเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2532 ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างกับหน่วยงานราชการ อาทิ งานฝาย งานเดินสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และอาคาร ของการไฟฟ้าโดยเฉพาะ
Benefits
- ประกันสังคม - โบนัส ตามผลประกอบการ - พักร้อนประจำปี - วันหยุดตามประเพณี - ทำงาน 8.00-17.00 น จันทร์-เสาร์
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อาร์ ซี อาร์ จำกัด
1/80-83 ซ.พหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Directions
บริษัท อยู่ใกล้โรงแรม มารวย
See Map