บริษัท ไทยพัฒนา แทนเนอรี่ จำกัด
โรงงานฟอกหนังสำเร็จรูป เพื่อใช้ในรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ รองเท้า กระเป๋า
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยพัฒนา แทนเนอรี่ จำกัด
176 ม1 ถ สุขุมวิท 10280