ผลิตสำลีทางการแพทย์มานานกว่า 30 ปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สำลีภัณฑ์ จำกัด
61/9 ซอยสุขสวัสดิ์ 14 ถ.สุขสวัสดิ์
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ใช้งานแผนที่