บริษัท เอคเม อินซูเลชั่น จำกัด
เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทฉนวนไฟฟ้า อาทิเช่น
น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า กระดาษฉนวน และอุปกรณ์ที่ใช้กับหม้อแปลงไฟฟ้า
สวัสดิการ
  • เบี้ยขยัน,ค่าอาหารกลางวัน,ค่าเดินทาง
  • ประกันสังคม,โบนัส,เงินพิเศษ(พนักงานดีเด่น)
  • ชุดฟอร์ม
ติดต่อ
บริษัท เอคเม อินซูเลชั่น จำกัด
88/17 หมู่ 21 ซอยจงศิริพาร์คแลนด์ ถ.คลองอาเสี่ย
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.acme.in.th
ใช้งานแผนที่