บริษัท นาร์ม จำกัด
บริษัท รับออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมภายในและภายนอก
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -พักผ่อนประจำปี -ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นาร์ม จำกัด
หมู่บ้านกลางเมืองบริติชทาวน์ 599/70 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เว็บไซต์: www.narm.co.th
ใช้งานแผนที่