ให้บริการที่ปรึกษางานระบบวิศวกรรม และบริหารงานบำรุงรักษาซ่อมแซมงานระบบวิศวกรรม รวมไปถึงเป็นที่ปรึกษางานบริหารจัดการพลังงานภายในอาคารสูง และโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เริ่ม ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ปัจจุบันได้ประกอบกิจการมานานกว่า 24 ปี
สวัสดิการ
  • - เบี้ยขยัน
  • - โบนัส
  • - บ้านพัก
  • - ชุดฟร์อมพนักงาน
  • - โอที
  • - ประกันชีวิต(อุบัติเหตุ)
  • - ทุนเรียนฟรี
  • - ทุนการศึกษาบุตร
ติดต่อ
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
51/29-31 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.inno.co.th
วิธีการเดินทาง
  • อยู่ซอย วิภาวดี 52 วิภาวดี อยู่ซอยเดียวกับ รพ. วิภาวดี