ให้บริการที่ปรึกษางานระบบวิศวกรรม และบริหารงานบำรุงรักษาซ่อมแซมงานระบบวิศวกรรม รวมไปถึงเป็นที่ปรึกษางานบริหารจัดการพลังงานภายในอาคารสูง และโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เริ่ม ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ปัจจุบันได้ประกอบกิจการมานานกว่า 24 ปี
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน - โบนัส - บ้านพัก - ชุดฟร์อมพนักงาน - โอที - ประกันชีวิต(อุบัติเหตุ) - ทุนเรียนฟรี - ทุนการศึกษาบุตร
ติดต่อ
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
51/29-31 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: http://www.inno.co.th
วิธีการเดินทาง
อยู่ซอย วิภาวดี 52 วิภาวดี อยู่ซอยเดียวกับ รพ. วิภาวดี