บริษัท เจ๊เล้ง แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เป็นประเภทสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ INK JET - ดิจิตอลปริ๊น
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส -ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เจ๊เล้ง แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
258/20 ถ.พระราม3 10120
ใช้งานแผนที่