บริษัท สายพานไทย จำกัด
บริษัท สายพาน ไทย จำกัด (Thai Conveyor Belt Co.,Ltd : TCB) มีการพัฒนาเริ่มต้นจากการรวมตัวกันของวิศวกรกลุ่มหนึ่งในปี พ.ศ.2527 จัดตั้งบริษัทเข้ารับงานติดตั้งซ่อมแซมและบำรุงรักษา ระบบ สายพาน ลำเลียง ที่เหมืองแม่เมาะ จังหวัด ลำปาง ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการใช้งาน ระบบ สายพาน ลำเลียง ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย จากประสบการณ์ ทักษะ และความชำนาญที่สะสมเกือบสามทศวรรษ บริษัท สายพานไทย จำกัด ได้ขยายขอบเขตการให้บริการไปสู่อุตสาหกรรมที่หลากหลายยิ่งขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมซีเมนต์ ก่อสร้าง เหล็ก เคมี อาหารสัตว์ กระดาษ และอื่นๆอีกมากมาย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการชั้นนำในการต่อซ่อม สายพาน ทุกชนิดทุกแบบ ทุกขนาด รวมทั้งการซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข และบำรุงรักษา ระบบ สายพาน ลำเลียง อย่างครบวงจร บริษัทฯได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่วิศวกร ช่างเทคนิคและทีมงาน ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งมอบการบริการที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพทุกวัน เวลา ที่ลูกค้าเรียกใช้บริการและทุกเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องการ ด้วยทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ตรง ด้านระบบ สายพาน ลำเลียง กว่า 60 คน ที่ประจำอยู่ ณ สำนักงานต่างๆใน4 แห่ง คือ กรุงเทพฯ (ปทุมธานี) สระบุรี ชลบุรี ลำปาง และอีก 2 แห่ง ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น คือในบริเวณ ใกล้สนามบินสุววรรณภูมิและที่หาดใหญ่ อำเภอเมือง และคาดว่าในปีหน้าจะมีจุดให้บริการแห่งแรกในประเทศลาว พร้อมที่จะให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ใน 1 วัน และ 365 วัน ใน 1 ปี ไม่มีวันหยุด ท่านจะมั่นใจได้ว่า คราใดที่ท่านประสบปัญหาทุกรูปแบบเกี่ยวกับระบบ สายพาน ลำเลียง ท่านมีเพื่อน ชื่อ สายพาน ไทย อยู่ใกล้ๆพร้อมที่จะรับใช้ช่วยแก้ปัญหาดังเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน หรือเป็นพนักงานในบริษัทของท่านเอง “สายพาน มีปัญหา TCB อาสาแก้ปัญหา สายพาน” และขณะนี้ด้วยความไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้แก่สายพานไทย เรากำลังขยายงานและต้องการผู้ร่วมงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีไฟแรงกล้าในการที่จะร่วมพาองค์กรไปสู่ความเป็นสากล หากคุณคิดว่าใช่!!! เชิญมาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเรา
สวัสดิการ
เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน OT (ทั้งในและต่างประเทศ) ชุดยูนิฟอร์มในและต่างประเทศ หมวกเซฟตี้ สวัสดิการบ้านพัก โครงการอาหาร และสวัสดิการตามประกันสังคม หากทำงานดี ทำงานขยันมีโบนัสระหว่างเดือนให้ (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สายพานไทย จำกัด
ตาม www.thaiconveyorbelt.com
ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 12130
ใช้งานแผนที่