บริษัท ฟูไน (ไทยแลนด์) จำกัด
ประกอบโทรทัศน์พร้อมเครื่องเล่น ส่งออก 100 %
บริษัท ตั้งอยู่ที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
สวัสดิการ
 • - เบี้ยขยัน
 • - เงินเพิ่มพิเศษ
 • - ค่าทักษะ
 • - รถรับส่ง
 • - ค่าอาหาร
 • - ค่าอาหารช่วงทำโอที
 • - ประกันชีวิตกลุ่ม
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ค่ากะ
 • - ข้าวฟรี
 • - ชุดพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฟูไน (ไทยแลนด์) จำกัด
835 หมู่18 ถนนปากช่อง-ลำสมพุง
ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130