บริษัท ฟูไน (ไทยแลนด์) จำกัด
ประกอบโทรทัศน์พร้อมเครื่องเล่น ส่งออก 100 % บริษัท ตั้งอยู่ที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน - เงินเพิ่มพิเศษ - ค่าทักษะ - รถรับส่ง - ค่าอาหาร - ค่าอาหารช่วงทำโอที - ประกันชีวิตกลุ่ม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่ากะ - ข้าวฟรี - ชุดพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฟูไน (ไทยแลนด์) จำกัด
835 หมู่18 ถนนปากช่อง-ลำสมพุง
ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130