จำหน่ายคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - สวัสดิการกองทุนเลี้ยงชีพ - เบี้ยขยัน - ค่าล่วงเวลา - ค่าพาหนะจ่ายตามจริง - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
JS Siam International Co.,Ltd.
25/2 ชั้น 2 อาคารนิวแลนด์ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.jssiam.com