ผลิตอุปกรณ์เคหะภัณฑ์ภายในบ้าน เช่น บานพับ มือจับ กลอน
ประตู ลวดเชื่อม กระดาษทราย เป็นต้น บริษัทฯ ได้รับ ISO 9001:2015
สวัสดิการ
  • - โบนัส
  • - เบี้ยขยัน
  • - เครื่องแบบ
  • - เงินช่วยเหลืออื่นๆ เช่น งานแต่งงาน งานศพ เป็นต้น
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
48 ม.4
ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
โทรศัพท์: 02-979-3121-3
แฟกซ์: 02-979-3125
เว็บไซต์: www.scpe.co.th
ใช้งานแผนที่