ผลิตอุปกรณ์เคหะภัณฑ์ภายในบ้าน เช่น บานพับ มือจับ กลอน ประตู ลวดเชื่อม กระดาษทราย เป็นต้น บริษัทฯ ได้รับ ISO 9001:2015
สวัสดิการ
- โบนัส - เบี้ยขยัน - เครื่องแบบ - เงินช่วยเหลืออื่นๆ เช่น งานแต่งงาน งานศพ เป็นต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
สยามเทคโนอุตสาหกรรม จำกัด/บริษัท โคลท์ พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
48 ม.4
ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
เว็บไซต์: www.scpe.co.th
ใช้งานแผนที่