บริษัท แมช กรุ๊ป (1992) จำกัด
เราคือผู้นำทางการผลิตเครื่องจักร ที่ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกโดยการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยเครื่องจักรที่ผลิตออกมานั้น จะเป็นเครื่องจักรที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง ในราคาที่เหมาะสม บริษัทฯ ได้พยายามค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า จากความทุ่มเทการทำงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของทีมงาน
สวัสดิการ
เงินกองทุนเลี้ยงชีพ .โอที. วันหยุด เสาร์-อาทิตย์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แมช กรุ๊ป (1992) จำกัด
120/7 ม. 12 10540
เว็บไซต์: www.machgroup1992.com
ใช้งานแผนที่