ดำเนินธุรกิจด้านขนส่งสินค้าทางบก
สวัสดิการ
ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มาริต้า โลจิสติกส์ จำกัด
126/99 ชั้น 21 ฝ่ายบุคคลและธุรการกลาง อาคารไทยศรี
แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
เว็บไซต์: www.stc-group.com