บริษัท นิวซิสส์ เอเซีย จำกัด (NEWSis Asia Co., Ltd.)
NEWSis Asia ผู้ให้บริการสำนักข่าว มีชื่อเสียงในประเทศเกาหลีใต้
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน ตามที่กฏหมายแรงงานกำหนด 2. สิทธิการลาพักร้อนตามกฎหมายแรงงานกำหนด 3. ตรวจสุขภาพประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิวซิสส์ เอเซีย จำกัด (NEWSis Asia Co., Ltd.)
211 อาคารไทมส์ สแควร์ ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท 12-14
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ใช้งานแผนที่