บริษัท พีแอนด์เอ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท พี แอนด์ เอ เทคโนโลยี จำกัด ผู้จำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ทันสมัย ซึ่งดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2535 เป็นผู้จำหน่ายเครื่องมือตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและบำรุงรักษา รวมไปถึงอุปกรณ์ตรวจวัดต่าง ๆ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงหน่วยงานราชการ ซึ่งได้รับการยอมรับจากลูกค้ามาโดยตลอดทั้งในเรื่องสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงบริการทั้งก่อนและหลังการขายที่เป็นเลิศ ปัจจุบันบริษัทฯ ของเราได้เติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จึงต้องการบุคลากรคุณภาพเข้าร่วมงาน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
คอมมิชชั่น,โบนัส,ค่าน้ำมันจ่ายตามจริงและค่าบำรุงรักษารถยนต์ ,ค่าโทรศัพท์ 1,000 บาท/เดือน,เบี้ยประกันรถยนต์ 17,000 ต่อปี, ประกันชีวิต , ประกันสุขภาพ , ประกันสังคม , ค่าทำฟัน 2,000 บาทต่อปีและโอกาสดูงานต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีแอนด์เอ เทคโนโลยี จำกัด
24 ซอยกาญจนาภิเษก 0010 แยก 2
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เว็บไซต์: www.pat.co.th