บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น คอนโดมิเนียม อาคารสูง โรงแรมและรีสอร์ทระดับ 5 ดาว ห้างสรรพสินค้า โรงงาน ฯลฯ ขณะนี้บริษัทกำลังขยายกิจการและต้องการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งต่อไปนี้
สวัสดิการ
 • สวัสดิการของบริษัทฯ
 • - โบนัสตามผลประกอบการ
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันชีวิต
 • - ประกันสุขภาพ
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย
 • - ทุนการศึกษาบุตร
 • - การฝึกอบรมและพัฒนา
 • - กิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
1858/13-14 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: www.cel.co.th
ใช้งานแผนที่
event langing page