บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น คอนโดมิเนียม อาคารสูง โรงแรมและรีสอร์ทระดับ 5 ดาว ห้างสรรพสินค้า โรงงาน ฯลฯ ขณะนี้บริษัทกำลังขยายกิจการและต้องการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งต่อไปนี้
สวัสดิการ
 • สวัสดิการของบริษัทฯ
 • - โบนัสตามผลประกอบการ
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันชีวิต
 • - ประกันสุขภาพ
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย
 • - ทุนการศึกษาบุตร
 • - การฝึกอบรมและพัฒนา
 • - กิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ
9 ตำแหน่ง
1. Urgently Required
11 ต.ค. 62
วิศวกรโครงสร้าง (กรุงเทพฯ)
pinlocation
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง
2. Urgently Required
11 ต.ค. 62
สถาปนิก (กรุงเทพฯ)
pinlocation
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง
3.
11 ต.ค. 62
วิศวกรไฟฟ้า (นนทบุรี)
pinlocation
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
salary icon
ตามโครงสร้าง
4.
11 ต.ค. 62
โฟร์แมนงานระบบ (กรุงเทพฯ, นนทบุรี)
pinlocation
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง
5.
11 ต.ค. 62
วิศวกรโครงสร้าง (เชียงราย)
pinlocation
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
salary icon
ตามโครงสร้าง
6. รับสมัครด่วน
11 ต.ค. 62
ธุรการโครงการ (กรุงเทพฯ)
pinlocation
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
7.
11 ต.ค. 62
โฟร์แมนงานโครงสร้าง สถาปัตย์ (กรุงเทพฯ)
pinlocation
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง
8. รับสมัครด่วน
11 ต.ค. 62
วิศวกรเครื่องกล (นนทบุรี)
pinlocation
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
salary icon
ตามโครงสร้าง
9.
11 ต.ค. 62
โฟร์แมนงานโครงสร้าง สถาปัตย์ (สมุย)
pinlocation
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
salary icon
ตามโครงสร้าง
ติดต่อ
1858/13-14 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: 02-751-5100-5 ต่อ 3, 081-255-1990
แฟกซ์: 02-751-5106
เว็บไซต์: www.cel.co.th
ใช้งานแผนที่