SEO JIN MOLD (THAILAND) CO., LTD
บริษัท ซอ จิน โมลด์ เป็น บริษัท ที่ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับแม่พิมพ์ กำลังมีการขยายการผลิต อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต.ดังนี้
สวัสดิการ
  • 1. ค่ารถต่อวัน 20.-
  • 2. ค่าอาหารต่อวัน 30.- ช่วง/ โอที 30.-
  • 3. เบี้ยขยัน500
  • 4. ประกันสังคม
  • 5. โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
SEO JIN MOLD (THAILAND) CO., LTD
98 ม.1
ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ใช้งานแผนที่