JobThai
SEO JIN MOLD (THAILAND) CO., LTD
บริษัท ซอ จิน โมลด์ เป็น บริษัท ที่ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับแม่พิมพ์ กำลังมีการขยายการผลิต อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต.ดังนี้
สวัสดิการ
1. ค่ารถต่อวัน 20.- 2. ค่าอาหารต่อวัน 30.- ช่วง/ โอที 30.- 3. เบี้ยขยัน500 4. ประกันสังคม 5. โบนัส
zero position th
ติดต่อ
SEO JIN MOLD (THAILAND) CO., LTD
98 ม.1
ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000