บริษัท สยามแฟ็ทแอนด์ออยล์ จำกัด
ผลิตสารเคมีเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ พลาสติก และเคมีเพื่ออาหารสัตว์
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัส ข้าวฟรี 1 มื้อ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สยามแฟ็ทแอนด์ออยล์ จำกัด
89 หมู่ 3 ถ.เศรษฐกิจ
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
ใช้งานแผนที่