บริษัท พร้อมมิตรขนส่ง จำกัด
บริษัท พร้อมมิตรขนส่ง จำกัด เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ การกระจายสินค้า การขนส่ง และงานคลังสินค้า
สวัสดิการ
ตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พร้อมมิตรขนส่ง จำกัด
535/79 ซอยเกษมสุข
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310