สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ( TTAA ) เป็นสมาคมหลักของผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย ณ ปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกที่เป็นบริษัททัวร์ชั้นนำและได้รับการยอมรับกว่า 800 บริษัท ซึ่งสมาคม มีการก่อตั้งมายาวนานกว่า 34 ปี โดยอดีตที่ผ่านมา สมาคมได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เพื่อส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวและนำเงินตราเข้ามาประเทศไทยอย่างมาก งานที่ได้รับการยอมรับ และมีชื่อเสียง คือการร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และธุรกิจ ภาคเอกชนต่างๆ กำหนดจัดงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” Thai International Travel Fair ซึ่งเป็นงานท่องเที่ยวใหญ่ระดับประเทศ และจัดขึ้นในทุกๆ ปี สมาคมต้องการรับสมัครบุคลากร เพื่อรองรับการขยายงานของสมาคมฯ ดังนี้
สวัสดิการ
1. ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 2. ปรับเงินเดือนประจำปี 3. โบนัสประจำปี 4. เบี้ยเลี้ยงพิเศษ 5. ประกันสังคม 6. ตรวจสุขภาพประจำ 7. การเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย 8. สังสรรประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
128/45 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 5 ยูนิต จี ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.ttaa.or.th
วิธีการเดินทาง
เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สถานีพญาไท ออกทางออกหมายเลข 1