บริษัท ซังกิ ( ประเทศไทย ) จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนแผ่นกรองอากาศ
สวัสดิการ
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่าอาหาร
  • - ค่าครองชีพ
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - ค่าพาหนะ
  • - โบนัส เป็นต้น
ติดต่อ
บริษัท ซังกิ ( ประเทศไทย ) จำกัด
13/14 หมู่ 3 ซอยเรวดี ถนนเรวดี
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000