บริษัท ซังกิ ( ประเทศไทย ) จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนแผ่นกรองอากาศ
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน - ค่าอาหาร - ค่าครองชีพ - ค่าล่วงเวลา - ค่าพาหนะ - โบนัส เป็นต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซังกิ ( ประเทศไทย ) จำกัด
13/14 หมู่ 3 ซอยเรวดี ถนนเรวดี
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000