จากประสบการณ์ กว่า 50ปี ที่บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตกาแฟ ภายใต้ "ตรา เขาช่อง"
จนถึงปัจจุบัน และบริษัทได้ก้าวขึ้นสู่ความนิยมผู้บริโภค ทั้งคนไทย และต่างประเทศอย่างรวดเร็ว บริษัท คอฟฟี่เซลส์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายกาแฟเขาช่อง มีการขยายตลาด และเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องต้องการบุคคลากรผู้ซึ่งมีความสามารถมาร่วมกับทางเรา
สวัสดิการ
  • สำหรับพนักงานประจำ ตามกฏหมายแรงงานกำหนด
  • •วันหยุดประจำปี ตามประเพณี ไม่ต่ำกว่า 13 วัน
  • •วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ลาพักร้อน)
  • •เงินรางวัล/โบนัสประจำปี (ตามผลงาน)
  • •ประกันสังคม
  • •กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • •วันลาพิเศษโดยได้รับค่าจ้าง (ลาอุปสมบท,ลาสมรส,ลาคลอด)
  • •เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ เช่น สมรส,เงินช่วยค่าปลงศพ บิดา มารดา เป็นต้น
  • •ฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร
  • •ซื้อสินค้า ราคาพิเศษ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คอฟฟี่ เซลล์ จำกัด
เลขที่ 381 ซ.7 เสรี 7 ถ.พระราม 9 ตัดใหม่
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.khaoshong.com
ใช้งานแผนที่