จากประสบการณ์ กว่า 60ปี ที่บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตกาแฟ ภายใต้ "ตรา เขาช่อง" จนถึงปัจจุบัน และบริษัทได้ก้าวขึ้นสู่ความนิยมผู้บริโภค ทั้งคนไทย และต่างประเทศอย่างรวดเร็ว บริษัท คอฟฟี่ เซลส์ จำกัด ผู้แทนจำหน่าย กาแฟเขาช่อง มีการขยายตลาด และเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องต้องการบุคคลากรผู้ซึ่งมีความสามารถมาร่วมกับทางเรา
สวัสดิการ
สำหรับพนักงานประจำ ตามกฏหมายแรงงานกำหนด •\tวันหยุดประจำปี ตามประเพณี ไม่ต่ำกว่า 13 วัน •\tวันหยุดพักผ่อนประจำปี (ลาพักร้อน) •\tเงินรางวัล/โบนัสประจำปี (ตามผลงาน) •\tประกันสังคม •\tกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ •\tวันลาพิเศษโดยได้รับค่าจ้าง (ลาอุปสมบท,ลาสมรส,ลาคลอด) •\tเงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ เช่น สมรส,เงินช่วยค่าปลงศพ บิดา มารดา เป็นต้น •\tฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร •\tซื้อสินค้า ราคาพิเศษ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คอฟฟี่ เซลส์ จำกัด
เลขที่ 381 ซอยพระรามเก้า 60 (ซอย 7 เสรี 7)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.khaoshong.com
ใช้งานแผนที่