จากประสบการณ์ กว่า 60ปี ที่บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตกาแฟ ภายใต้ "ตรา เขาช่อง" จนถึงปัจจุบัน และบริษัทได้ก้าวขึ้นสู่ความนิยมผู้บริโภค ทั้งคนไทย และต่างประเทศอย่างรวดเร็ว บริษัท คอฟฟี่ เซลส์ จำกัด ผู้แทนจำหน่าย กาแฟเขาช่อง มีการขยายตลาด และเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องต้องการบุคคลากรผู้ซึ่งมีความสามารถมาร่วมกับทางเรา
สวัสดิการ
สำหรับพนักงานประจำ ตามกฏหมายแรงงานกำหนด •วันหยุดประจำปี ตามประเพณี ไม่ต่ำกว่า 13 วัน •วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ลาพักร้อน) •เงินรางวัล/โบนัสประจำปี (ตามผลงาน) •ประกันสังคม •กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ •วันลาพิเศษโดยได้รับค่าจ้าง (ลาอุปสมบท,ลาสมรส,ลาคลอด) •เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ เช่น สมรส,เงินช่วยค่าปลงศพ บิดา มารดา เป็นต้น •ฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร •ซื้อสินค้า ราคาพิเศษ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คอฟฟี่ เซลส์ จำกัด
เลขที่ 381 ซอยพระรามเก้า 60 (ซอย 7 เสรี 7)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.khaoshong.com
ใช้งานแผนที่