บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายคอนกรีตอัดแรงทุกชนิด มีโรงงานอยู่ 6 สาขาทั่วประเทศ
Benefits
- ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ตามที่กฎหมายกำหนด - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PF)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
555 อาคารเอส เอส พี ทาวเวอร์ ชั้น 17
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Website: www.scp.co.th
See Map