บริษัท ออริค เสปซ จำกัด
ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มบุคลากรผู้มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ในสาขา งานออกแบบและผลิตสื่อ โฆษณา ทุกชนิด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ โดยมุ่งหวังที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการใช้สื่อโฆษณา และจัดกิจกรรม ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้งบประมาณที่ท่านพอใจ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ออริค เสปซ จำกัด
1/46 หมู่ 8 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
เว็บไซต์: www.auricspace.com