บริษัท วาซิลี แทร เวล จำกัด
ธุรกิจด้านทัวร์ รับจองตั๋วเครื่องบินและห้องพักและทำโปรแกรมทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วาซิลี แทร เวล จำกัด
700/48 อาคารรีเจ้นท์ศรีนครินทร์ 10250
เว็บไซต์: www.vassilitravel.com