บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น ทีม จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจ ออกแบบ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน น้ำเสียอุตสาหกรรม ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำดีเพื่องานอุตสาหกรรม ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำดีเพื่องานอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ที่ต้องการความก้าวหน้า เพื่อก้าวไปพร้อมกับความเติบโตของบริษัท ฯ ตามตำแหน่งงาน
สวัสดิการ
- กองทุนประกันสังคม - ประกันชีวิต,อุบัติเหตุ - ค่าIncentive - ค่าน้ำมัน,ทางด่วน,โทรศัพท์ - เบี้ยเลี้ยง - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น ทีม จำกัด
335/26 ถ.นนทบุรี
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ใช้งานแผนที่