บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น ทีม จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจ ออกแบบ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน น้ำเสียอุตสาหกรรม ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำดีเพื่องานอุตสาหกรรม ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำดีเพื่องานอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ที่ต้องการความก้าวหน้า เพื่อก้าวไปพร้อมกับความเติบโตของบริษัท ฯ ตามตำแหน่งงาน
สวัสดิการ
  • - กองทุนประกันสังคม
  • - ประกันชีวิต,อุบัติเหตุ
  • - ค่าIncentive
  • - ค่าน้ำมัน,ทางด่วน,โทรศัพท์
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น ทีม จำกัด
335/26 ถ.นนทบุรี
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ใช้งานแผนที่