Korat Denki Ltd.
บริษัท โคราชเดนกิ จำกัด ประกอบกิจการผลิต LCD TV,LED TV,DVD,IPOD เพื่อการส่งออก โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มีความประสงค์จะรับสมัคร พนักงานตำแหน่ง DESIGNER ENGINEER จำนวนหลายอัตรา ปฎิบัติงานในส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ LCD TV,LED TV ฯ
สวัสดิการ
- Allowance - Transportation - Uniform - Group Life&Health Insurance - Meals
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Korat Denki Ltd.
149 Moo.10
ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
ใช้งานแผนที่