ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางบก
สวัสดิการ
- ประกันสุขภาพกลุ่ม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัส (ตามผลประกอบการณ์) - เงินปรับประจำปี (ตามผลประกอบการณ์) - ยูนิฟอร์ม - ตรวจสุขภาพประจำปี - ค่าโทรศัพท์ - เงินช่วยค่าสึกหรอรถยนต์ (บางตำแหน่ง) - ห้องพักพนักงานราคาถูก - ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท อีอีซี ไลน์ จำกัด
47/9 ถนนสำนักอ้ายงอน
ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
เว็บไซต์: http://www.eecl.co.th