บริษัท อีอีซี ไลน์ จำกัด
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางบก
สวัสดิการ
  • - ประกันสุขภาพกลุ่ม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - โบนัส (ตามผลประกอบการณ์)
  • - เงินปรับประจำปี (ตามผลประกอบการณ์)
  • - ยูนิฟอร์ม
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - ค่าโทรศัพท์
  • - เงินช่วยค่าสึกหรอรถยนต์ (บางตำแหน่ง)
  • - ห้องพักพนักงานราคาถูก
  • - ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท อีอีซี ไลน์ จำกัด
47/9 ถนนสำนักอ้ายงอน
ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
เว็บไซต์: www.eecl.co.th