บริษัท บางกอกเพียวริตี้ คอมเพล็กซ์ จำกัด
ติดตั้งลิฟต์และบรรไดเลื่อนและเปิดให้บริการมา 18 ปี
Benefits
  • ชุดฟอร์มพนักงาน
  • โบนัสจำประปี
  • เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ
  • บ้านพักพนักงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท บางกอกเพียวริตี้ คอมเพล็กซ์ จำกัด
4 ซ.ทานสัมฤทธิ์ 10/3 11000