บริษัท บางกอกเพียวริตี้ คอมเพล็กซ์ จำกัด
ติดตั้งลิฟต์และบรรไดเลื่อนและเปิดให้บริการมา 18 ปี
สวัสดิการ
ชุดฟอร์มพนักงาน โบนัสจำประปี เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ บ้านพักพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บางกอกเพียวริตี้ คอมเพล็กซ์ จำกัด
4 ซ.ทานสัมฤทธิ์ 10/3 11000