บริษัท Allweb Technology จำกัด. ตั้งอยู่ที่ 3279/24ถนนสืบสิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ดำเนินงานเกี่ยวกับการตั้งกล้องวงจรปิด/ระบบโทรศัพท์PABX/ไฟเบอร์ออฟติก/ระบบประตูอัตโนมัติ/ระบบบาร์โค๊ด/RFID/ระบบNetwork/Server/WIFI/IT Support/Service Engineer/ติดตั้งอุกรณ์ไอที และระบบความปลอดภัยทุกประเภท /งานเดินสาย งานระบบไฟฟ้า งานระบบคอนโทรล
ติดตั้งระบบโปรแกรมและซอร์ฟแวร์สำเร็จรูป/ระบบงานบาร์โค๊ด/งานRFID/งานAutomation/Safty/Monitoring งานพัฒนาซอฟแวร์, ออกแบบและพัฒนางานด้านwebsite,ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ไร้สาย,พัฒนาซอฟแวร์เชื่อมต่อกับเทคโนโลยี RFID เรานำเข้า ออกแบบ และติดตั้งเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
พวกเราต้องการขยายงานของบริษัท เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต เราต้องการคุณเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรา ถ้าคุณสามารถทำงานหนักได้ มีความมุ่งมั่น อดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และต้องการประสบความสำเร็จในอาชีพ กล้องวงจรปิดโคราช, www.allweb.co.th,www.allsolutionstech.com
สวัสดิการ
  • เบี้ยเลี้ยง
  • เบี้ยขยัน
  • คอมมิสชั่น
  • ค่าน้ำมัน
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
ติดต่อ
ALLWEB TECHNOLOGY
3279/24 ถนนสืบสิริ ซอย 49
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เว็บไซต์: www.allweb.co.th, www.allsolutionstech.com
วิธีการเดินทาง
  • กล้องวงจรปิดโคราช
  • www.allweb.co.th
  • www.allsolutionstech.com
ใช้งานแผนที่