บริษัท ขวานทองการทอ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจด้านสิ่งทอและส่งออกมาตั้งแต่ปี 2516 จนถึงปัจจุบัน และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ในเรื่องคุณภาพสินค้าเป็นอย่างดี
สวัสดิการ
- มีโบนัสประจำปี ขี้นอยู่กับผลกำไรของบริษัทฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ขวานทองการทอ จำกัด
52/1 ซอย พระยาพิเรนทร์ ถนน เชื้อเพลิง
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.golden-axes.com