บริษัท ทีที แอสเซมบลี อีสท์ จำกัด ( TT Assembly East Co., Ltd.. ) (TTAE) (Toyota Tsusho Group)
บริษัท ทีที แอสเซมบลี อีสท์ จำกัด เป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น ดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบล้อรถยนต์ให้กับ AAT (FORD MAZDA) Eastern Seaboard Rayong.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทีที แอสเซมบลี อีสท์ จำกัด ( TT Assembly East Co., Ltd.. ) (TTAE) (Toyota Tsusho Group)
500/15 หมู่ 3 21140