บริษัท 3ดี ออคิดส์ แอนด์ อีทีซี จำกัด
บริษัท 3ดี ออคิดส์ แอนด์ อีทีซี จำกัด ทำธุรกิจประเภทส่งออกผักและผลไม้สด
สวัสดิการ
ตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท 3ดี ออคิดส์ แอนด์ อีทีซี จำกัด
9/2 หมู่ 6 ซอยวิรุณราษฎร์ ถนนเศรษฐกิจ-1
ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
ใช้งานแผนที่